Loading...
2019
LAURA BIAGIO STADI 2019
2018
Fatti Sentire World Tour 2018
Simili/Similares World Tour 2016
The Greatest Hits World Tour 2013 -2014
Inedito World Tour 2011 - 2012
LP - World Tour 2009
2007
Io Canto - Yo Canto tour 2007
Juntos En Conciertos Tour 2006 Con Marc Antony e Marco Antonio Solís
Laura Pausini Live Tour 2005
World Tour 2001/2002
La Mia Risposta World Tour 1999 - Tournée Teatrale
World Wide Tour '97
Laura Pausini European Tour 1994
La Solitudine Tour 1993